Šta Ima Na Fejsu

I z b o r i S e


Ajmo curice,
ajmo dečki naši…
Ajmo podanici
prekarni radnici!
Kucnu i taj čas…
Zaokružimo pravi broj!
Sada smo slobodni
I još dišemo…
Sad znamo pravu istinu
I pravi broj nevinih…
Stavljamo tačku na kriminal,
na pohlepu i mržnju,
na knjigu
bijelosvjetske predstave,
na ljepotu pobjede
i uzdahe rime…
Naša kritika je moć
Naš disident čarobnjak
Naš plan vizija…
I zato…
Naš rad ima dostojanstvo,
naš čovjek ima prepoznat lik,
naše zablude su nagrada,
crveni teror je prošlost…
Pobjeda… kolos samo naš
I magla
I šuma
I drvo….
Dignimo čaše visoko
iako su prazne
jer gorko vino nije za nas…
Hajmo curice
Hajmo dečaci naši
Zaokružimo broj
Neoliberalni!


© 2022 - 2024  ObiDal  All Rights Reserved...