Šta Ima Na Fejsu

K o r j e n i c a

To su pjevali… da, da naši djedovi …

TEKLA VODA KORJENICA
ili
MILA OJ DA MI JETekla voda korjenica
Od vr’ vrela do korijena
Mila oj da mi je
Soko budi vijojlde
Neveno nolo preko revijo
Oj ro ro ro oj ro ro

(izvod za promociju)

Ej… idemo dalje
…šaljem na uvid moje radove, na mišljenje, kritiku, predloge…

Ovu pjesmu sam zapamtio kao dijete, kada nije bilo radio aparata u mom selu…pjevali su je ljudi generacije moga djeda, 1890… i to kada ih šljivka ponese na zboru, u kafani…
Sigurno je starija od sto godina!
Meni je predraga zbog snažne simbolike onog zdravog seljačkog duha i čudnog, ali pjevljivo privlačnog pripjeva. Često sam je pjevao u društvu ili sam.
Nikada nije izgubila ljepotu, milinu, draž.
Zvali su je “Tekla voda korjenica”, što bi opet mogao biti poetski simbol, metafora… jer ta rijeka ne postoji u Lici, kao što je poznato. Još neke riječi su tajnovite, ali u pjevanju leže moćno…
Obrađena po sjećanju iz djetinjstva, uz manje korekcije teksta i melodije, napisao sam i note, ja ovako neuk, uradio sliku i prevod na engleski, koji meni zvuči…napisao i esej o Ćobanu, duhovitom čovjeku od koga sam i čuo ovaj stoljetni hit.
Imam i ovaj demo gdje sviram, i pjevam, i snimam na cpu, i postprodukcijski eliminišem šum, ali šumi i dalje… to je amaterska rabota, znaš ono, kao jado, leluja glasi, samo da predoči melodiju ekspertima!
(Prijavio je u SOKOJ… kao autorsku obradu!)

Pitao sam u Sarajevu mnoge poznavaoce tradicionalnih pjevanja… nikad nešto slično nisu čuli…niti sam ja na radiju, tv ili kafani… (pok.Vasko Pokrajčić, Edo Ferizović, Miki Glišić, Đemo Imamvić…).
Na internetu sam našao “Tekla voda Karašica”, između ostalih, u interpretaciji Kiće S. što bi poetski mogao biti prepjev tj obrada, jer se spominje i ovdje rijeka, neki kapetan, ali je refren “Dunaj Dunaj Dunave tija vodo ladne…” što nije ni blizu “oj ro roo”… također, rijeka Karašica postoji u Slavoniji!
Mene zanima, pored što nije dosadna i nije prolazna za mene, kako je dospjela do Grmeča jer se pominju Našice …Moja nagađanja da su je donijeli Ličani-doseljenici kojih je više u mom rodnom mjestu-Lušci Palanci, i da je iz vremena Austougarske …

Volio bih da je neko snimi, da se ne zaboravi ! Mislim da bi bila idealna u višeglasnom pjevanju, 4 do 5 back vokal da se naročito naglasi snažan i atraktivan refren…
(Ps …možda je pravilno korijenica?)


© 2019 - 2024  ObiDal  All Rights Reserved...