Sloboda Riječi

...

...


Riječ tajna il’javna
Ima da ima cilj i težinu
Svog vlasnika i prenosnika
Nekog ko je sluša ili ne
Ako još razumije
Bolja varijanta
Ako još poštuje
Skoro idealno…

Postoje pojave
O kojima treba da se priča
Ali i one koje više pričaju
Kada se ne pričaju
Postoji i vrijeme
Kada se može pričati
Postoji i mjesto
Gdje se može pričati
O svemu…
O svemu se može pričati
Prije odluke
Poslije odluke
Kako smo odlučili...

O tome šta je za emisiju
Odluku više njih donosi
Po mogućnosti pametnijih
Od emisara koji bi da priča
U nevrijeme
Na pogrešnom mjestu
I kad argumente dobije pod nos…

Nije civilizacijski proganjati
Ali ni trpiti posljedice
Nepromišljenosti

Kompromis je moguć
Kada život pobjeđuje!

Umni će ga pronaći…

I kada su mišljenja
Različita
Ali
Nepristrasno vode
Ka istom cilju...

Onom čovječnom!Calg. Maj'00

© 2023-2024 ObiDal . All Rights Reserved....