Kad Utihnu Svici


Noćas kad utihnu svici
I smiraj dana dočekuješ sama
Samo sklopi oči i otvori prozor
Dva leptira s pjesmom donosi ti tama
Privij ih na grudi božanskih visina
Gdje danuju slasti demona i diva
Zaboravi tugu okove u čežnji
Grijehe nek odnesu kapi gorkog vina…

Molitvenik čuvaš daleko od oka
Ipak svakog dana ti dozivaš Boga
Kad po zemlji luta sam bez milog raoda
Kao rana bolna kad melem doziva
A u srcu tamo gdje prolazi zima
Ona mora siva izgubljenog zvona
Da zamete tugu uvijek mjesto ima…
Da zamete boli uvijek mjesto ima…

L.Pal, Juli 2012

S A M I O I Z D A T O
Tekst, muzika, slika, vokal ObiDal, matrica Studio D

©2022 - 2024 ObiDal . All Rights Reserved...